Evlilik İşlemleri
 

EVLİLİK İŞLEMLERİ

EVLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER :

1-) E-Devlet projesi ile Muhtarlık ve Nüfus Müdürlüğü'nden evrak istenmemektedir,

2-) Nüfus Cüzdanı aslı ve ön-arka yüzlerinin fotokopisi,
      ( Resimsiz Nüfus  Cüzdanları kabul edilmez, Nüfus Cüzdan bilgileri en son
      alınan Nüfus Kayıt Örneği bilgileri ile aynı olmalıdır. 10 Yılı geçmiş Nüfus  
      Cüzdanı kabul edilmez ),

3-) Kadın ve Erkeğin son 6 ay içinde çekilmiş 4'er adet fotografları,  
      ( Başörtülü resimler, alın ve çene açıkta olmak şartıyla kabul edilmektedir )

4-) Kadın ve Erkeğin sağlık raporları,
      ( Sadece sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri
      tarafından )
      Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından verilmektedir.


5-) Evlenecek çiftler müracata beraber gitmek zorundadırlar.

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.   EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN BAŞVURU REHBERİ
                                                   
 

YAYLA NİKAH SALONU CANLI YAYIN

 


YAYLA NİKAH SALONU TANITIM VE ADRES
 

 
KUYUMCU KENT NİKAH SALONU TANITIM VE ADRES
 
 


 

BOŞ NİKAH TARİHİ VE GÜNÜ SORGULAMA
 
 


 
EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLİR :

Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
Onsekiz yaşını doldurmamış, onyedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. 
Ancak, hakim olağanüstü durumlarda onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

KİMLER HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZLER :

Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcisinin izniyle evlenebilir)

1-) Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
2-) Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı alamayanlar evlenemezler.
3-) Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.
( Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır )
4-) Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile anlaşılmadıkça evlenemezler.
5-) Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendiremeyenler evlenemezler.

Rıza Belgesi;
16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir.

Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;

a.
Evlenme Beyannamesinin arkasındaki "Rıza Belgesi" doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır.
b. Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.
c. Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir. 

BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTERSE :

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir), belediye, evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece kadın, kocasının soyadı önüne önceki soyadını da kullanabilir.

EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASI KOŞULLARI : 

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir.
Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler.

Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTE :

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.

EĞER İSTENİRSE DİNİ TÖREN NE ZAMAN YAPILIR :

Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza yasasında suç sayılmıştır.

 


 
  Bugün 5 ziyaretçikişi buradaydı.  
 

Copyright © 2008 Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı Resmi Web Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır. © Tasarım ve Uygulama M. Kandemir